DO’S AND DONT’S

Voordat je een tattoo laat zetten

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent of borstvoeding geeft, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden.

Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raad ik je af om een tatoeage te laten aanbrengen.

  • diabetes
  • hemofilie
  • chronische huidziekte
  • contactallergie
  • immuunstoornis
  • hart – en vaatafwijkingen
  • bij het gebruik van antistollingsmiddelen
  • op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen